Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Ny "Din side"

Om reduksjon av nettleien og betalingsutfordringer under koronautbruddet

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Nesset Kraft Nett

KUNDEMOTTAKET ER STENGT FOR BESØK

Vi tar ikke imot besøkende kunder inntil videre.
Dette av hensyn til den pågående Corona-pandemien, og etter generelle råd fra folkehelseinstituttet.

Normalt er våre åpningstider ved kontoret 07:30-15:00 mandag -fredag.


Ved feilmelding ring:
Vakt 24t/kundehenvendelse: 71 23 16 00


For driftsmeldinger: Se Nyheter

Nesset Kraft har oppdatert «Din side» til en mer innholdsrik versjon enn før. Klikk HER for informasjon!


Nesset Kraft Nett satte ned nettleien fra 1. mars 2020

Det er tidligere gjort kjent at Nesset Kraft er kjøpt av Istad Kraft AS, og i løpet av året vil strømnettet vårt bli inkludert i Istad Nett sitt strømnett.
Som en følge av dette blir nettleien justert ned allerede nå, dette for å tilpasse oss den lavere nettleien som Istad Nett har.

For privatkunder går fastleddet ned med 125 kr/år, og nettleien på energi reduseres med hele 15,02 øre/kWh.
Med et årsforbruk på 20 000 kWh vil dette bety en årlig besparelse på ca kr 3100!

Detaljer om nettleiesatsene finner du her!


Nesset Kraft Nett består av 12 personer hvorav:
1 driftsingeniør, 3 overmontører, 7 montører og 1 lærling.

Vår hovedbeskjeftigelse er kraftproduksjon samt bygging og vedlikehold av ledningsnettet i vårt forsyningsområde.
Ledningsnettet består i hovedsak av ca 131 km høyspent luftlinjer, ca 33,0 km høyspent jordkabler, samt 2,6 km høyspent sjøkabel. 250 km lavspent luftlinjer og ca 66 km lavspent jordkabler. Omkring 175 stk. fordelingstransformatorer samt 2 stk. vannkraftgeneratorer på til sammen 4,9 MW.

Innen vårt fagfelt driver vi også med salg av entreprenørtjenester.
Vi har godt kvalifisert og sertifisert personell med lang erfaring på linje- og kabeltekniske anlegg, fra lavspent til 132kV fordelings- og overføringsanlegg samt fordelingsstasjoner på forskjellige spenningsnivå.
De fleste av oss er sertifisert innen faggruppene H, A og L, samt innen AUS-arbeid kl. I og II. opp til 30kV spenningsnivå.