Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Måleravlesning

Vår Energi

Innføring av automatiske strømmålere/smartstrøm (AMS)

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Nesset Kraft Nett

Våre åpningstider ved kontoret er 07:30-15:00 mandag-fredag.

Ved feilmelding ring:
Vakt 24t/kundehenvendelse: 71 23 16 00For driftsmeldinger: Se Nyheter


                                       


Nesset Kraft Nett består av 12 personer hvorav:
1 driftsingeniør, 3 overmontører, 7 montører og 1 lærling.

Vår hovedbeskjeftigelse er kraftproduksjon samt bygging og vedlikehold av ledningsnettet i vårt forsyningsområde.
Ledningsnettet består i hovedsak av ca 131 km høyspent luftlinjer, ca 33,0 km høyspent jordkabler, samt 2,6 km høyspent sjøkabel. 250 km lavspent luftlinjer og ca 66 km lavspent jordkabler. Omkring 175 stk. fordelingstransformatorer samt 2 stk. vannkraftgeneratorer på til sammen 4,9 MW.

Innen vårt fagfelt driver vi også med salg av entreprenørtjenester.
Vi har godt kvalifisert og sertifisert personell med lang erfaring på linje- og kabeltekniske anlegg, fra lavspent til 132kV fordelings- og overføringsanlegg samt fordelingsstasjoner på forskjellige spenningsnivå.
De fleste av oss er sertifisert innen faggruppene H, A og L, samt innen AUS-arbeid kl. I og II. opp til 30kV spenningsnivå.