Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Ny "Din side"

Om reduksjon av nettleien og betalingsutfordringer under koronautbruddet

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Skal du bygge?

Skal du bygge bolighus, fritidshus, bygning for næringsvirksomhet eller annet der det skal legges inn strøm, ber vi om at du tar kontakt med oss.  Jo tidligere du er ute i planleggingsfasen jo bedre er det også for vår planlegging.

Vi vil gi deg råd om jording av det elektriske anlegget, valg av stikkledning - jordkabel eller luftinntak.

Se også orientering om anleggsbidrag under ”ny nettilknytning”.

Kontaktpersoner:

 Arnt Vidar Bruseth 

tlf. 71 23 16 02

 arnt@nessetkraft.no