Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Ny "Din side"

Om reduksjon av nettleien og betalingsutfordringer under koronautbruddet

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Felling av tre ved linja

Felling av tre i nærheten av elektrisk luftlinje kan medføre fare.  Personell kan være i livsfare hvis tre, maskiner, etc. kommer i berøring med høyspentledninger. Vi oppfordrer derfor til at dette skjer med stor forsiktighet.  Er du i tvil, ta kontakt med oss for vurdering og eventuelt assistanse. Skal du bruke vinsj, løypestreng, tømmerkran, etc. er du pliktig til å varsle elverket hvis dette skjer nærmere enn 30 meter fra høyspentlinje.

Det koster ingenting å få oss til å vurdere faremomenter eller eventuelt assistere under fellingen.

Vi gir deg gode råd og hjelper til om nødvendig.

Kontaktpersoner:

 Arnt Vidar Bruseth 

tlf. 71 23 16 02

 arnt@nessetkraft.no