Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Ny "Din side"

Om reduksjon av nettleien og betalingsutfordringer under koronautbruddet

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Feilmelding - Vakt

DERSOM STRØMMEN BLIR BORTE . . .

Har du mistet strømmen eller oppdaget andre forhold som du mener kan ha innvirkning på strømforsyningen, meld dette inn til vakthavende ved Nesset Kraft A/S.  Vi har døgnkontinuerlig vakt 365 dager i året.

Før du ringer, prøv å få så god oversikt over feilsituasjonen som mulig. 

Her er noen tips:

  • Er det lys/strøm i hele, eller bare deler av bygningen ?
  • Sjekk dine egne hoved-/inntakssikringer, om mulig skift disse.
  • Sjekk om naboen har strøm.

Ring døgnåpen telf. 71 23 16 00