Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Ny "Din side"

Om reduksjon av nettleien og betalingsutfordringer under koronautbruddet

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Standard forbrukeravtaler for privatkunder

Her finner du standard avtaler for nettleie og tilknyting til distribusjonsnettet. Forbrukertilsynet har utarbeidet noen standardkontrakter som regulerer kjøp av varer og tjenester.
De inneholder en oppsummering av hvilke rettigheter forbrukeren og den næringsdrivende har etter gjeldende lovgivning og praksis. Noen av standardkontraktene har blitt til etter dialog og forhandlinger mellom Forbrukertilsynet og representanter for bransjen de omhandler.

Standard 
Nettleieavtale   
 
     
Standard
tilknytningsvilkår 
 


   

I Kraftleveringsavtalen § 1-4 om angrerett er det nevnt et "angreskjema". Dette skjemaet finnes på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets hjemmesider. For kjøp av kraft er det angreskjema B som gjelder.

Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese disse filene. Adobe Acrobat Reader kan du laste ned her: