Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Ny "Din side"

Om reduksjon av nettleien og betalingsutfordringer under koronautbruddet

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Leveringsplikt

Velg kraftleverandør

Dersom du er registrert stømforbuker uten kraftleverandør, plikter det nettselskapet å levere
strøm til deg inntil du har fått valgt kraftleverandør og inngått avtale om
ordinær kraftleveranse, Energiloven § 3-3.
Nesset Kraft Nett AS som netteier, anbefaler deg derfor å velge kraftleverandør snarest,
da nettselskapet har anledning til å øke sin pris etter seks uker.
Forbrukerrådet har en prisoversikt på www.strompris.no viser
hvilke kraftleverandører som tilbyr kraft i din kommune.
Her kan du sammenligne enkelte priser og produkter fra ulike kraftleverandører.
Inntil du har inngått ordinær kraftleveringsavtale, vil du bli satt på en "ventetariff",  
og du vil hver tredje måned få en påminnelse om at du snarest må velge kraftleverandør.
Mer informasjon om kraftmarkedet finner du på www.nve.no. Her finner du også
informasjon om hvordan tu kan inngå ordinær kraftleveringsavtale med en av
kraftleverandørene i ditt nettområde.
Kraft levert etter leveringsplikt fra Nesset Kraft AS, skal være en midlertidig ordning til du
velger en kraftleverandør.
For å velge kraftleverandør se www.strompris.no over
kraftleverandører, og ta kontakt med den leverandøren du ønsker.

Ønsker du flere opplysninger vedrørende leveringsplikt, ta kontakt med
Nesset Kraft Nett på telefon 71 23 16 02.