Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Måleravlesning

Vår Energi

Innføring av automatiske strømmålere/smartstrøm (AMS)

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Måleravlesning


Nesset Kraft AS har i løpet av høsten/vinteren 2016/2017 skiftet
ut sine gamle målere til nye smarte målere. Dette gjør at Nesset
Kraft AS selv kan fjernavlese alle sine målere og det ikke lenger
er behov for at kundene selv skal rapportere målerstand.

For at kundene selv skal kunne se utviklingen av sitt forbruk,
anbefaler vi dere å gå inn på DIN SIDE for informasjon.