Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Måleravlesning

Vår Energi

Innføring av automatiske strømmålere/smartstrøm (AMS)

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Innføring av automatiske strømmålere/smartstrøm (AMS)





Innføring av automatiske strømmålere/smartstrøm (AMS)

Innen den 01.01.2019 får alle strømkunder i Norge smarte strømmålere. 
I Nesset vil Smart Strøm Nordvest stå for utrullingen av disse, i samarbeid med
Nesset Kraft Nett.

Trykk på bildet for å lese mer om Smart Strøm Nordvest og smarte målere.