Nettleiepriser gjeldene fra 1. mars 2020

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Nettleiepriser gjeldene fra 1. mars 2020


Nesset Kraft AS Nett setter ned nettleien fra 1. mars 2020!

Nettleien fastsettes etter retningslinjer gitt av NVE.

De statlige avgiftene Forbruksavgift og ENOVA-avgift blir fastsatt av Stortinget og skal kreves inn over nettleien.
Forbruksavgiften til staten øker fra 15,83 øre til 16,13 øre per kWh for 2020.


Boliger, fritidsboliger og lignende
Priser til husholdning er inkludert forbruksavgift 16,13 øre per kWh,
ENOVA-avgift på 1 øre per kWh og 25% merverdiavgift.

Tariff                      Fastbeløp kr/år          Energi øre/kWh   
vinter
  Energi øre/kWh      
sommer
 Hovedsikring
Amp.
O4NY 2 875 44,39 44,39 0-63A 230V
0-40A 400V
O4E* 2 875 45,70 42,20 0-63A 230V
0-40A-400V
O4NE2 5 500 44,39 44,39 64-125A 230V
41-80A 400V

*Denne tariffen tilbys husholdningskunder som ønsker en variabel energipris mellom
  sommer og vinter.     
Sommer: mai-september   Vinter: oktober-aprilIndustri og næring
Prisen for næringsliv er oppgitt eksklusive merverdiavgift,
men inkludert forbruksavgift og Enova-avgift på 800 kr/år.

Tariff                Fastbeløp kr/år
(inkl. Enova 800 kr/år)    
   
                        Energi øre/kWh     
hele året
 Hovedsikring 
Amp.
O4N 4 675
35,06 0-125A 230V
0-80A 400V
O5N
Anleggsvirksomhet 
3 800
45,56
O6N
Elektrokjel
 3 800
35,06
Effekttariff              Fastbeløp kr/år
(inkl. Enova 800 kr/år)  
     
    Effekt-       
uttak kW
         Effekt          
kr/kW-år 
Energi øre/kWh  
hele året
 O3M  8 940  <200 571 29,03
  8 940  >200  376 29,03


Skulle du ha behov for utfyllende opplysninger om våre tariffer, kan du ta kontakt med
oss på telefon 71 23 16 02 eller e-post nett@nessetkraft.no.