Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

17.12.2013:


Strømstans i Eresfjord 18.12.2013

På grunn av nødvendig reparasjonsarbeid etter ekstremværet "Ivar" blir det strømukobleing i Eresfjors onsdag 18.12.2013 fra klokka 14:00 og i ca 1,5 timer.
Dette gjelder abonnenter i området Sira - Steinsvoll, tilknyttet kretsene Torhus, Torhus-Sjukeheimen, Steinsvoll, Lervoll og Bjørnes.
Vi håper dette ikke skaper for store ulemper for våre kunder.