Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

30.01.2014:


Strømstans på Raudsand 31.01.2014 og 03.02.2014

I forbindelse med nødvendig vedlikeholdsarbeid vil det bli strømstans for alle våre kunder på kretsene:

 Nygård - Haugaflata – Storenga – Raudsandbukta –Aleris/Veidekke

 Fredag 31. januar, fra kl. 10:00 til kl. 14:00

 og

 mandag 3. februar, fra kl. 10:00 til kl. 14:00

Vi håper dette ikke skaper for store ulemper for dere som kunder