Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

04.02.2014:


2. april. Store deler av Nesset har vært uten strøm

Kl. 00:18 falt strømmen til indre deler av Nesset ut, dette gjaldt baksida, Bugge, Eresfjord, Vistdal og til Vike.
Kl. 00:40 fikk vi enda en feil lokalisert til et høyspenningsanlegg i Nesset omsorgssenter.  Dette medførte at strekningen fra Toven, Eidsvåg og utover til Molde grense samt Ranvik og Buvik også ble uten strøm.  Denne feilen førte til brannutrykning på grunn av varmgang og røykutvikling i høyspentrommet til Nesset omsorgsenter.  Etterhvert fikk personell fra Nesset Kraft isolert feilene slik at størstedelen av kunden fikk igjen strømmen.
Kl. 03:00 er situasjonen som følger:
I Eresfjord er strømmen fortsatt ute på strekningen fra Syltebø boligfelt, via Paulen, Nauste og til Sira.
I Eidsvåg og utover mot Molde grense har alle kunder fått strømmen tilbake bortsett fra ved Nesset omsorgsenter. Her arbeides det først og fremst med å få på plass et mobilt aggregat.
Kl.05:00 er situasjonen som følger:
Alle våre kunder i Eresfjord har fått igjen strømmen.  Her ble årsaken til feilen lokalisert til Dokkelva kraftstasjon.  
Ved Nesset omsorgsenter jobbes det fortsatt med å få på plass et mobilt aggregat.

Siste oppdatering kl. 06:20, Nesset omsorgsenter er nå koblet opp på mobilt strømaggregat. I øyeblikket er det dermed kun 6 leiligheter i to bygg bak Nesset omsorgsenter som er uten strøm, det jobbes med å skaffe strøm til disse i løpet av formiddagen.