Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

08.05.2013:


Strømstans på Bugge 06.08.2013

I forbindelse med feilretting etter lynnedslag, vil det bli strømstans på Bugge tirsdag 06.08.2013 fra klokka 09:30 og i ca en time.Feilrettingen blir utført på transformatoren Ytre Bugge, men på grunn av at høyspentlinja må utkobles vil alle kundene i området Ut-Bugge - Breivika bli berørt. Dette gjelder transformatorene Ytre Bugge, Hjellhammaren, Vikhammeren Hyttefelt, Bugge Indre Bugge, Hagbø og Breivika.