Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

15.08.2013:


Strømutfall i Eresfjord og Vistdal onsdag 14. august:

Strømmen falt ut i deler av Eresfjord, Bugge til Breivika og baksida samt hele Vistdal onsdag kl. 16:52.

De fleste kundene hadde fått strømmen tilbake etter ca. 50 min.  Området rundt Coop Eresfjord fikk igjen strømmen etter at feilen var reparert etter ca. 6 timer.  En del kunder ble også berørt av en kortere stans under tilbakekobling av nettet senere på kvelden.

Årsaken til utfallet var at høyspentkabelen som forsyner området ved Coop Eresfjord ble gravd over under legging av ny vassledning i området.  Ingen personer ble fysisk skadet i uhellet.

Denne alvorlige hendelsen bekrefter viktigheten av å få klarert området i forhold til kabler etc. før graving igangsettes.