Kontakt oss

Ansatte ved NKNETT telefoner

Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Ny "Din side"

Om reduksjon av nettleien og betalingsutfordringer under koronautbruddet

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

 

Overordnet vakttelefon NKNETT: 712 31600

Ansatte ved NKASnett pr 01.06.2019:

Navn Stilling Mobiltlf. Arild Flåhammer  Daglig leder 41 46 46 58
Arnt V Bruseth Driftsleder 48 99 62 01
Bjørn Nauste Overmontør drift 95 11 29 17
Stian Sagli Overmontør måler 93 05 17 70 
Jarle Helde Montør drift 99 44 32 61
Johan Myrset Montør drift  97 18 68 25
Magne Bugge Overmontør drift 41 67 01 23
Magny L. Svensli Øko.medarb 48 00 44 02
Marta E. Perez Tilsynsing. 95 12 37 76
Monica H. Kalset Øko.medarb 90 77 90 91
Olaf A. Eide Økonomisjef 97 15 02 13
Håkon A. Hakstad  Montør drift 91 79 65 49
Olai R. Svensli Lærling drift 90 56 48 73 
Even Frisvoll Montør drift 90 55 86 27
Arnt Inge Ranvik Arbeider drift 99 16 51 03 
Mervin Høvik Renholder