Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

20.10.2016:


Streik i energibransjen

EL&IT forbundet varsler kraftig opptrapping av streiken i energibransjen, som har
pågått siden  23. september. Fra 24. oktober kan totalt 74 energibedrifter og 1091 ansatte
over hele landet være i streik. 

Litt fakta om streiken i energibransjen:

 • 23. september ble det brudd i meklingen av Energiavtale I mellom KS Bedrift og
  EL & IT Forbundet, Fagforbundet og Delta.

 • Konflikten dreier seg om at KS Bedrift fortsatt ønsker å følge Arbeidsmiljølovens
  hovedregel for avspasering etter beredskapsvakt, slik man lenge har vært enige om
  i tariffavtalen. I 2015 endret Stortinget loven fra at fem timer vakt ga èn time
  avspasering, til at syv timer vakt gir èn time.
  EL og IT Forbundet ønsker å tariffeste den gamle hovedregelen.

 • Siden 23. september har 38 bedrifter og 704 ansatte blitt tatt ut i streik. Når streiken
  trappes opp mandag 24. oktober, vil totalt 74 bedrifter og 1091 ansatte som er
  ute i streik.

 • Så langt har i underkant av 240 000 strømkunder kunne blitt berørt av streiken.
  Fra 24. oktober øker dette til ca. 380 000 strømkunder.

 • Streiken omfatter hele landet

 • Streiken kan avsluttes ved at partene kommer til enighet, eller ved at myndighetene,
  som den tredje parten i den norske modellen, går inn for tvungen lønnsnemnd.
  En slik avslutning på arbeidskonflikten kan kun skje hvis det er fare for liv og helse,
  inkludert dyrehelse.

          www.ksbedrift.no/aktuelt/