Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

10.02.2017:


Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert

Vi har nå fått utbedret feilen etter at et tre har forårsaket brudd på høyspentlinja på Meisdalstranda.Abonnentene både på Raudsand og Eidsøra - Fredsvika var berørt av feilen til å begynne med.
Raudsand fikk strømmen tilbake først, og deretter byggefeltet på Talset.
Inntil at feilen ble reparert var strekningen Eidsøra - Fredsvik ute.
Alle hadde strømmen tilbake klokka 09:25.